Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Rendezvények

A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

                   18800283-1-15  

 Köszönjök az eddigi támogatásukat!


Gyermekek Háza Déli Óvoda
Új képgalériák
2016 búcsúzó óvodásai
 
Miért is jó a Montessori rendszer, miben más, mint a hagyományos óvodapedagógia? PDF Nyomtatás
2011. április 07. csütörtök, 07:57

Pszichológiai megközelítésből az a tény, hogy a gyermek bizonyos ingerek befogadására egy meghatározott életkorban intenzívebben képes, azonos megítélést jelent a Montessori és a mai lélektani értelmezések szerint is.
A különbség abban rejlik, ahogy erre a hagyományos pedagógia és a Montessori pedagógia reagál. Hagyományos keretek között, az életkorhoz igazított és azonos ismereteket nyújt a pedagógus az óvodások számára. Biztosít ehhez motivációt, de egyszerre igyekszik érdekessé tenni az anyagot minden résztvevőnek.

Ezzel szemben a Montessori pedagógus kialakítja az előkészített környezetet, mely a gyermekek életkorához illeszkedik. Ebből a gyermek maga választja ki az anyagot, amellyel foglalkozni szeretne, játszik-dolgozik vele, belső érdeklődés alapján, saját akaratából járja végig a megismerés útját. A pedagógus szerepe indirekt, segít, bemutat, ha kéri a gyermek, de hagyja egyénileg dolgozni – játszani. Érvényesül tehát a megismerési folyamatban az érdeklődés, akarat energetikai jellege, a személyiségközpontúság. Bízik az óvónő a gyermek belső fejlődési indíttatásában, hagyja kibontakozni. A tapasztalatok szerint a tehetséges gyermekek szinte szárnyalnak ilyen nevelői attitűd mellett.

Míg a hagyományos óvodapedagógia szerint a gyermek érzékszerveit egyszerre működteti, addig a Montessori külön eszközöket fejlesztett ki az egyes érzékszervek elkülönített kiművelésére. Az eszközökkel való gyakorlás hatására az érzékszervek kifinomulnak (látás, hallás, tapintás, szaglás) és egy magasabb fokon integrálódnak.

A megismerés árnyaltabbá, részletesebbé válik, több az inger, mely a gondolkodási folyamatot is támogatja, segíti. Érzelmi oldalról is fontos az eszközök hatása, hiszen az érzékszervek összehangolt működése, s színek, hangok illatok harmóniája az élet fontos ajándéka.

Az eszközök, melyeket Montessori egy-egy probléma megjelenítésére, a megoldás megtalálására fejlesztett ki, sajátos módon teszik gyakorlatiassá és egységessé ezt a pedagógiát. A Montessori filozófia és alapelvek meghatározzák az elméletet, az eszközök pedig rendszert alkotva mutatják meg mivel és hogyan kell mindezt megvalósítani.
A Montessori eszközök egyediek, ám olyan időtállóak és nagyhatásúak, hogy felfedezhetők a hagyományos elvek szerint működő óvodákban, és a játéküzletek polcain is. Természetesen szórványosan megjelenésük, esetleges használatuk nem biztosít olyan hatást, mint az elvek és eszközök rendszerszerű alkalmazása, de így is hasznos képességfejlesztő játékok lehetnek.

A Montessori óvodákban a világon mindenütt vegyes életkorú csoportokban nevelkednek a gyermekek. Ez a szervezeti forma egyre inkább terjed a magyar óvodákban is, mely nem nevezhető Montessori hatásnak, csak egyszerűen egyezik a kötetlenség, családias csoportlégkör kialakításának elve.

Az alternatív pedagógiák általános hatásának következében hazánk óvodáikban az utóbbi 10 évben látványosan oldódtak a kötöttségek, a tanulás felfogásában nagyobb szerepet kapott az utánzásos – és szociális tanulás, a tanulásszervezésben a mikrocsoportos forma. Lassan, de érzékelhető a gyermekközpontú pedagógiai szemlélet terjedése, mely igen örvendetes. Egy demokratikus, humánus társadalmi rendszer megvalósításának következménye, hogy nemcsak a felnőtt emberek, de a gyermekek érdekei, jogai is szabadon érvényesülnek.

 
A Kereszt Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány PDF Nyomtatás

Adószámunk: 

18800283-1-15

Köszönjük az eddigi támogatásokat!

 
Maria Montessori élete és munkássága PDF Nyomtatás
2011. április 07. csütörtök, 07:55

mariamontessoriA Montessori pedagógia megalkotója Maria Montessori volt, aki 1870. aug. 31-én született Olaszországban Chiaravalle városkában. Életútja rendhagyó volt. Középiskolai tanulmányait egy római műszaki középiskolában folytatta, majd 1896-ban orvosi egyetemet végzett. Gyakorló orvosként találkozott a fogyatékos gyermekek problémájával, felháborította a velük való bánásmód.

Tanulmányútra Párizsba utazott, ahol megismerkedett Itard és Seguin munkásságával. Fogyatékos gyermekek nevelésében kezdte el alkalmazni újonnan szerzett tudását. Az elemi iskolai tanulók torinói kongresszusán jelentette ki (1918), hogy a fogyatékos gyermekek problémája inkább pedagógiai, mint orvosi kérdés. Az olasz kormány munkásságának hatására Rómában a szellemi fogyatékos gyermekek nevelőinek képzésére intézetet hozott létre, ahol tanított, 1904-1906-ig pedig a római egyetem antropológia tanára lett.

Tevékenysége kiterjedt tudományos publikációkra és a társadalmi közéletre is. A korabeli feminista mozgalom nemzetközi harcosa volt. A XX. század első éveiben kezdett nagyobb figyelmet fordítani a normális gyermekek nevelésére. 1907-ben hozta létre egészséges gyermekek számára intézetét Róma egyik külvárosában „Casa dei bambini” néven. Módszere egyre inkább nemzetközi hírnévre tett szert, tanfolyamok indultak elsajátítására. Montessori társaságok jöttek létre Rómában, Nápolyban, Milánóban.

Feladta orvosi praxisát, akkor már a pedagógiának élt. A Montessori módszer és eszközrendszer hírneve világméretűvé nőtt. Iskolák jöttek létre az USA-ban, patronálói között a kor hírességei szerepeltek: Bell a telefon feltalálója, Dewey és Edison, Helen Parkhust. Bécsben Montessori kör működött, melynek tagjai voltak Anna Freud és Emma Plank. Amszterdamban módszerét középiskolára is kiterjesztette 1920-ban.

1922-ben még Olaszország összes óvodájának felügyelője volt, majd Mussolini hatalomra kerülését követően a fasizmus propagandisztikus célokra akarta felhasználni, ezért fokozatosan visszavonult.

Nemzetközi Montessori Társaságot hozott létre, ahol fiával dolgozott együtt, segítői között szerepelt Sigmund Freud és indiai kapcsolatként Rabindranat Tagore. Elhatárolta magát a fasizmustól, majd iskoláit bezárták, Spanyolországba, majd Angliába távozott, végül Amszterdam lett a Nemzetközi Montessori Társaság székhelye. Olaszországba újra 1947-ben tért vissza, ahol elismerték munkásságát, díszdoktori címet kapott, kitüntetésekkel kárpótolták.

Összesen 9 nemzetközi kongresszust és 38 nemzetközi tanfolyamot szervezett a módszer iránt érdeklődők számára.
A halál 1952-ben Hollandiában érte.

A Montessori pedagógia folytatója, továbbfejlesztője fia, Mario Montessori lett.

 

Véletlen képek

Képgalériák

Ajánló

 

Montessori szellemiségű Helyi Nevelési Programját óvodánk nevelőtestülete ajánlja minden nyíregyházi szülőnek, aki szeretné gyermekét

 

- biztonságot nyújtó környezetben elhelyezni,
- szakmailag magas színvonalon képzett, szerető óvónők gondjaira bízni,
- olyan pedagógiai rendszer szerint neveltetni gyermekét, mely gyermek- és személyiség központú, 100 éves múlttal rendelkező világhírű pedagógia,
- mely gyermeke számára adottságainak megfelelő képesség fejlesztést, magas szintű neveltséget biztosít.

Magunkról

Óvodánk 1980-ban épült, Nyíregyháza belvárosában működő intézmény. Hét csoportunkban ép, egy csoportunkban sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelünk.

Ki olvas minket

Oldalainkat 9 vendég böngészi